Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/076-5/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Lendvai és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt NoKes16 Kft. (Budapest) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §-a szerinti összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az E. L. ügyvezető által képviselt Ekmann Holding Kft. (Szeged), Z + D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. . (Keszthely) és ZD Vagyonkezelő Kft. (Keszthely) - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-a (4) bekezdésének a) pontjára és a Versenytanács Vj-24/2012. számú eljárásban hozott döntésének 53-54. pontjaiban foglaltakra is figyelemmel - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a NoKes16 Kft. és az Ekmann Holding Kft. közvetlen közös irányítást szerezzen a Z + D Nagykereskedelmi és Diszkont Kft. és a ZD Vagyonkezelő Kft. felett.