Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/006-34/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. H. A. Ügyvéd (Horváth Antal Ügyvédi Iroda) által képviselt Direkt Market Kft. (Mosonmagyaróvár) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Direkt Market Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2010. szeptember 13. és 2011. november 10. között a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban azt állította, hogy azt állította a Slim Integra/Aha Tropic/Aha Tropic Slim elnevezésű termékről [1] , hogy annak segítségével testsúlycsökkenés érhető el, továbbá a termék összetételére, az azzal elérhető fogyás mértékére, ütemére, a termék használatától várható eredményekre, az akciós termék beszerezhetőségére, rendelkezésre állására vonatkozóan tett közzé tiltott és valótlan állításokat.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Direkt Market Kft. -t 15.000.000 Ft (Tizenötmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a bírságot az eljárás alá vont önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel az eljárás alá vonttal egyetemlegesen kötelezni fogja a Biofarma Intézmény Kft. -t (Mosonmagyaróvár, Károly u.16.) és az Európai Ezoterika Központ Kft. -t (Mosonmagyaróvár, Károly u. 16.) a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


  • :: j1

    A GVH megállapította, hogy a termék címkéjén és a dobozán található tájékoztatás eltérő, ekként például a címkén az "Aha Tropic" elnevezés került feltüntetésre, míg a csatolt dobozon az "Aha Tropic Slim" név került feltüntetésre, továbbá a címkén szerepel az, hogy "étrend-kiegészítő édesítőszerrel papajával, ananásszal és édesgyökérrel, amely hozzájárulhat a testsúlycsökkentő diéta sikerességéhez", mely tájékoztatás a dobozon nem szerepel.
    A GVH megállapította továbbá, hogy a cikkben szereplő Slim Integra a cikk alapján egyfelől magát a testsúlycsökkentő programot, másfelől magát a megrendelhető terméket jelöli, a megrendeléskor kézhez kapott termék elnevezése azonban egyértelműen az Aha Tropic. Az eljárás alá vont nyilatkozata szerint (Vj/006-019/2012. sz. irat A/1. sz. melléklete) a Slim Integra megjelölés a kúra neve, míg az Aha Tropic a terméket jelöli. A továbbiakban a határozat a kúrát a Slim Integra, a terméket pedig Aha Tropic (Slim) elnevezéssel jelöli.