Nyomtatható verzió PDF formátumban

Ügyszám: Vj/005-64/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Perfectum Consulting Zrt. (Budapest) és az SBGK Ügyvédi Iroda (Dr. Sz. K. ügyvéd) által képviselt Piac és Profit Kiadó Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Perfectum Consulting Zrt. tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor

  • a Piac & Profit magazin 2011. szeptemberi számában megjelent, életjáradéki konstrukcióját ismertető fizetett cikkben a pénzügyi hátterére vonatkozó valótlan ( "cég alapítótőkéje 450 millió Ft" ) állítást tett, továbbá

  • a Budai Polgár 2011. július 1-jei számában és a Gyógyhír Magazin 2011. októberi számában megjelent fizetett cikkben valótlant ( "saját otthon" ) állított az életjáradék konstrukció keretében átruházott ingatlan tulajdonjogával kapcsolatban.

Az eljáró versenytanács megállapítja továbbá, hogy a Perfectum Consulting Zrt. és a Piac és Profit Kiadó Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor szerkesztői tartalomnak álcázott reklámot tett közzé a Piac & Profit magazin 2011. szeptemberi számában megjelent fizetett cikk esetében.

Az eljáró versenytanács a Perfectum Consulting Zrt. -t 1.200.000 Ft (egymillió kétszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.