Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/012-36/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezető jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács megállapítja, hogy a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2011. augusztus 16-tól október 6-ig tartó -Őszi kiárusítás- elnevezésű akciója keretében a kerti gép termékcsoport kapcsán

  • a 2011. augusztus 16. és október 6. között alkalmazott in-store reklámeszközökkel - egyes termékek esetében - valótlanul 50, illetve 70%-os árkedvezményt ígért,

  • a 2011. szeptember 23. és szeptember 29. közötti, valamint 2011. szeptember 30. és október 6. közötti időszakra érvényes akciós újságjában

      • az elérhető termékeket illetően hiányos,

      • a 70%-os kedvezményt illetően - egyes termékek esetében - valótlan

  • tájékoztatást tett közzé.

Az eljáró versenytanács a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-t 20.000.000 Ft (húszmillió forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.