Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím : 1245, Budapest 5. Pf. 1036
Telefon : (06-1) 472-8865, Fax : (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/004/2012.
Iktatószám : Vj/004-64/2012.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a VÁLSÁGMENEDZSER Felszámoló és Vagyonkezelő Kft. felszámolóbiztosa, U. Z. által képviselt TAXI PLUS Szolgáltató Kft. "f.a." (Budapest) és a dr. Sz. Sz. ügyvéd (Dr. Szigeti Szabolcs Ügyvédi Iroda) által képviselt TAXI PLUS SERVICE Zrt. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott nyilvános tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az eljárás alá vontak fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak azáltal, hogy a TAXI PLUS Szolgáltató Kft. "f.a." 2011. március 25. és 2011. szeptember 1. között, a TAXI PLUS SERVICE Zrt. 2011. szeptember 2. és 2012. február 1. között

  • rádióreklámokban a csak egy meghatározott, szűkebb fogyasztói kör számára elérhető 150 Ft/km-es tarifával népszerűsítette taxis személyszállítási szolgáltatást,

  • rádióreklámokban, liftreklámon és taximatricán a csak egy meghatározott, szűk fogyasztói kör számára elérhető 1900 Ft-os díjjal népszerűsítette repülőtéri transzfer szolgáltatást,

  • a 2011. december közepéig alkalmazott - a 150 Ft/km-es díjat népszerűsítő - taximatricán elrejtette a díj elérésének feltételét.

Az eljáró versenytanács a TAXI PLUS SERVICE Zrt.-t eltiltja a jogsértő magatartás folytatásától, valamint 4.700.000 Ft (négymillió-hétszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.