Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/18-6/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Opus Global Nyrt. (1062 Budapest, Andrássy út 59.) és a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12., eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Opus Global Nyrt. (1062 Budapest, Andrássy út 59.) által képviselt Status Energy Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 59.) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal az Opus Global Nyrt.-nek és a Status Energy Kft.-nek az MS ENERGY HOLDING AG feletti, közös közvetlen, ezáltal pedig az MS Energy Holding Zrt. és az általa közvetlenül irányított Tigáz Földgázelosztó Zrt. feletti közös közvetett irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. március 25.