Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/3-6/2021.                                                                                                                                     

A Gazdasági Versenyhivatal a Sz. L. A. Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Corvin tér 10., eljáró ügyvéd: dr. Sz. L.), által képviselt Railtrans International a.s. (Kukucínova 989/22, 831 02 Pozsony, Szlovákia) és Illés Holding Zrt. (2440 Százhalombatta, 2611/1) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Railtrans International a.s.-nek az MMV Magyar Magánvasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti, annak jelenlegi egyedüli irányítójával az Illés Holding Zártkörűen Működő Részvénytársasággal közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. január 22.