Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/32-6/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Pauler u. 11. 6. em., eljáró ügyvéd: dr. S. G.) által képviselt MFB Vállalati, Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt MFB Vállalati, Beruházási és Tranzakciós Magántőkealapnak és a Japonica Holding Kft.-nek a Bankmonitor Kft. feletti közös irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. május 31.