Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/33-7/2021.                                                                                                                                        

A Gazdasági Versenyhivatal a Z. Ügyvédi Iroda (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., eljáró ügyvéd: dr. Z. L.) és a DHZ Ügyvédi Iroda (1036 Budapest, Lajos u. 66., eljáró ügyvéd: dr. H. Á.) által képviselt „HO-ME 2000” Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1021 Budapest, Labanc utca 51.) és a dr. B. M. ügyvéd (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) által képviselt Belfry Holding GmbH (Herrengasse 6-8./1/37 1010 Wien, Ausztria) bejelentők által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Belfry Holding GmbH-nak a Repét Környezetvédelmi és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság feletti, annak korábbi egyedüli irányítójával, a „HO-ME 2000” Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal való közös közvetlen irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerint vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2021. június 3.