Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/2/2021.
Iktatószám: VJ/2-132/2021.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17., eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Báthory utca 23. földszint 1.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

I. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy

a MindentMent Egészségügyi Szolgáltató Kft.

  • október 1. napjától 2020. november 20. napjáig a „piacvezető” állítás,
  • június 1. napjától 2021. február 24. napjáig „az ország legkedvezőbb árai” állítás,
  • június 1. napjától 2021. február 24. napjáig az „országosan egyedülálló dupla garancia” állítás,
  • december 1. napjától 2021. február 24. napjáig a környezetbarát működésre vonatkozó állítás („környezettudatos rendelő, EcoEngage jelzés”)

alkalmazásával megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ezáltal megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat.  

A fentieken túl az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont  2017. június 1. napjától 2022. április 27. napjáig  a honlapján közzétett ügyfélvélemények szűrésével kapcsolatos gyakorlatával megvalósította az Fttv. 3. § (2) bekezdését, amivel megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

II. Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont vállalkozást és kötelezi, hogy alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet.

III. Az eljáró versenytanács arra is kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül részletesen, hitelesen dokumentálva, írásban igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy eleget tett a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrend kialakítására vonatkozó előírásnak.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá a következő

végzést.

Az eljáró versenytanács a

  • „Fájdalommentes esztétikai fogászat, svájci minőségben, kedvező áron, árgaranciával” állítás,
  • Google profilokkal kapcsolatos magatartás, valamint a
  • „legjobb rendelő” állítás esetében

a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap2 használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar