Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/30/2021.
Iktatószám: VJ/30-195/2021.                                   

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dezső és Társai Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18., eljáró ügyvéd: dr. P. T.) által képviselt Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 4.) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés vizsgálatára indított versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Ujfalusi László Zoltán ügyvezető által képviselt ÚJFA-VILL Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 8.) és ZOMA-ELEKTRO Kft. (4400 Nyíregyháza, Geduly Henrik utca 31.), valamint Ujfalusiné Szabó Erika Marianna (4400 Nyíregyháza, Geduly Henrik utca 31.) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Sonepar Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az ÚJFA-VILL Kereskedelmi Kft. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével, valamint a ZOMA-ELEKTRO Kft.-vel kötött Bérleti Szerződés szerinti ingatlanok bérleti jogának, mint vállalkozásrésznek a megszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet elektronikusan kell benyújtani a Gazdasági Versenyhivatalnál, amely azt az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek, melynek eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.