Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/3-5/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. B. P. egyéni ügyvéd (6722 Szeged, Gutenberg utca 25-27.) által képviselt KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság (6000 Kecskemét, Izsáki út 6.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaságnak a FRONTAL HOLDING Befektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2022. február 22.