Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/9-7/2022.

A Gazdasági Versenyhivatal az Andrékó Ferenczi Kinstellar Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.) helyett eljáró Vörös Ügyvédi Iroda (2481 Velence, Nimród utca 9.) által képviselt Canal+ Luxembourg S.á.r.l. (2 rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg, Luxemburg) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Canal+ Luxembourg S.á.r.l.-nek a Digital SPI International Unipessoal Lda feletti egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a 2022. március 1-jén kelt 228/2022. (III.1.) számú előzetes szakhatósági állásfoglalásában az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadta.

Budapest, 2022. március 10.