Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/2/2022.
Iktatószám: VJ/2-18/2022.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda (1085 Budapest, Kálvin tér 12-13., eljáró ügyvéd: dr. T. J., KRID: 18128462) által képviselt DuPont de Nemours, Inc. (1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA) bejelentő által benyújtott összefonódás-bejelentés alapján indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda (1133 Budapest, Váci út 76., eljáró ügyvéd: dr. H. K., KRID: 18015391) által képviselt Rogers Corporation (2225 W. Chandler Boulevard., Chandler, Arizona, 85224-6155, USA) meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a DuPont de Nemours, Inc.-nek a Rogers Corporation feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar