Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/48/2022.
Iktatószám: VJ/48-38/2022.


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Ugocsa utca 4/B.; eljáró ügyvéd: dr. K. O.; KRID: 28293925) által képviselt LG Electronics Magyar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a.) vállalkozással szemben a VJ/38/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásban kötelezővé tett vállalások teljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az LG Electronics Magyar Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a VJ/38/2019. számú versenyfelügyeleti eljárásban kötelezővé tett vállalásait nem teljesítette maradéktalanul, ugyanis egyes, a kötelezettségvállalással érintett készülékek vonatkozásában az előírt kommunikációkat nem tette közzé, igazolási kötelezettségének a használati útmutatók kiegészítésére vonatkozó kötelezettséggel összefüggésben egyes készülékek vonatkozásában nem tett eleget, illetve a kereskedelmi forgalomba került mobiltelefon termékeknek az eljárásban érintett szabványokkal, illetve terméktulajdonságokkal kapcsolatban elvégzett teszteknek való megfelelése feltüntetését nem tartotta fenn a kötelezettségvállalásban szereplő időszak egy része vonatkozásában.

Az eljáró versenytanács a fentiek megállapításán túl 1 200 000 Ft (azaz egymillió kettőszázezer forint) bírságot szab ki az eljárás alá vonttal szemben.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezett a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára köteles megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1] Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezett pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizet. A bírság, illetve eljárási költség (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/gvh/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar