Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8865
KRID: 213396918
Ügyszám: VJ/49/2022.
Iktatószám: VJ/49-82/2022.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a V. Sz. ügyvezető által képviselt eOptika Kft. (1026 Budapest, Lepke utca 29. A. ép., KRID azonosító: 23111572) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított versenyfelügyeleti eljárásban - nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot. 

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy

  • 2011. február és 2023. április 11. között a www.eoptika.hu weboldalon olyan árösszehasonlítást alkalmazott, amely egyrészt vizuális jellemzőivel – áthúzott „Bolti ár”, narancssárga színnel hangsúlyozott online ár, kedvezmény mértékének feltüntetése – valótlanul keltette árcsökkentés benyomását, másrészt az árösszehasonlítás alapjául szolgáló „Bolti ár” – és ekként a sugallt kedvezmény mértéke – tekintetében is megtévesztő volt, hiszen az ténylegesen nem érvényesült, amely magatartással az eOptika Kft. a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat,
  • 2019. január 11. és 2022. július 1. között a www.eoptika.hu weboldalon (a kínálatban, az eljárás alá vont által forgalmazott márkák, termékek felsorolásában) és a Google AdWords hirdetésekben az iWear árujelző (márkanév) használatával azt a téves benyomást keltette a fogyasztókban, hogy iWear terméket tudnak megvásárolni az eOptika Kft. weboldalán, amely magatartással az eljárás alá vont az Fttv. 6. § (2) bekezdésben foglalt tényállás megvalósításával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

Az eljáró versenytanács a jelen ügyben bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaz az eljárás alá vonttal szemben és egyben arra kötelezi a vállalkozást, hogy a jelen határozat átvételét követő 30 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet, illetve ugyanezen határidőben igazolja is a Gazdasági Versenyhivatal felé ezen eljárásrend kialakítását. 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1]  használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar