Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/7/2023.
Iktatószám: VJ/7-59/2023.

Betekinthető

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt 4Life Direct Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.), a Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited (Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár), valamint a szintén a Varga János Tamás és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Red Sands Insurance Company (Europe) Limited (Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltár) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt lefolytatott, VJ/68/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban kötelezővé tett vállalások teljesítésének ellenőrzése céljából indított utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

  1. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a 4Life Direct Kft., a Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited és a Red Sands Insurance Company (Europe) Limited a VJ/68/2016. számú versenyfelügyeleti eljárásban meghozott, VJ/68-407/2016. számú határozatban kötelezővé tett vállalásait nem teljesítette maradéktalanul, ugyanis a) egyes azonosított kedvezményezett felé a tájékoztató levél megküldésére és a kifizetés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, b) egyes azonosított kedvezményezettek számára a kifizetés teljesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette, valamint c) egyes azonosított kedvezményezetteknek csak részben teljesítette a kifizetésre vonatkozó kötelezettségét.
  2. Az eljáró versenytanács a fentiek megállapításán túl 40 000 000 Ft (azaz negyvenmillió forint) bírságot szab ki, amelynek megfizetésére az eljárás alá vont vállalkozásokat egyetemlegesen kötelezi.

A versenyfelügyeleti bírságot a kötelezettek a Magyar Államkincstár 10032000-01037557-00000000 számú versenyfelügyeleti bírságszámlája javára kötelesek megfizetni a határozat közlésétől számított 30 napon belül.[1]  Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (versenyfelügyeleti bírság). Ha a kötelezettek pénzfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, akkor az adózás rendjéről szóló törvény szerinti késedelmi pótlékkal azonos módon számított mértékű késedelmi pótlékot fizetnek. A bírság (és az esetleges késedelmi pótlék) meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[2] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


[1] Külföldről történő utalás esetén a számla adatai a következők: IBAN: HU88, SWIFT: HUSTHUHB

https://www.gvh.hu/gvh/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok/fizetesi-kotelezettsegek-teljesitesevel-kapcsolatos-bankszamla-adatok

[2] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar