Nyomtatható verzió PDF formátumban

1026 Budapest, Riadó u. 1-3.
Levélcím: 1534 Budapest, Pf. 958
Telefon: (06-1) 472-8900
Szervezeti egység: Fúziós Iroda
Iktatószám: ÖB/21-6/2024.

A Gazdasági Versenyhivatal a Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6.; eljáró ügyvéd: dr. H.-B. Z.), a Horányi Ügyvédi Iroda (1114 Budapest, Villányi út 1.; eljáró ügyvéd: dr. H. M. K.) és dr. M. P. ügyvéd (1162 Budapest, Simándi utca 25.) által képviselt Richter Gedeon Nyrt. (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) bejelentő által benyújtott, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/J. § (1) bekezdése szerinti összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárásban kiadja az alábbi

hatósági bizonyítványt.

A Gazdasági Versenyhivatal a Richter Gedeon Nyrt.-nek a Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG. és a Richter-Helm BioTec GmbH & Co. KG feletti közvetlen közös irányításának közvetlen egyedüli irányításává történő átalakulásával megvalósuló összefonódás tárgyában a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/N. § (1) bekezdés b) pontja alapján igazolja, hogy az összefonódás-bejelentés alapján a törvény 67. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn.

A vizsgáló döntéséhez az eljáró versenytanács egyetértésének beszerzése megtörtént.

Budapest, 2024. május 8.