Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/106/2014.
Iktatószám: Vj/106-18/2014.

A Vj/106-12/2014. sz. módosító végzéssel egységes szerkezetbe foglalt betekinthető változat!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Heinzelmann és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. H. Sz. 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/B. I/5.) által képviselt Aquaworld Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zrt. (1044 Budapest, Íves utca 16.) és VAMED-Hungária Egészségügyi Beruházó Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Vámház körút 13.) kérelmezőknek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban meghozta az alábbi

végzést

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

A GVH a jelen eljárás során a kérelmezők által lerótt igazgatási szolgáltatási díjat a jelen döntés közlésétől számított 8 napon belül  visszatéríti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a kérelmet nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, a bíróság azonban a szükségeshez képest a feleket meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.