Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/114/2014.
Iktatószám: Vj/114-23/2014.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Bogsch & Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvédek: dr. G. Gy. és dr. J. G.; 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.) által képviselt DS Smith Packaging Hungary Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Záhony u. 7.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Kozma Károly ügyvezető által képviselt BRANALDI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1222 Budapest, Háros u. 7.), meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az eljárást megszünteti.

A Gazdasági Versenyhivatal a jelen eljárás során a kérelmező által lerótt igazgatási szolgáltatási díjat a jelen döntés közlésétől számított nyolc napon belül visszatéríti.

A végzéssel szemben a közléstől számított nyolc napon belül a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a kérelmet nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, a bíróság azonban a szükségeshez képest a feleket meghallgathatja.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.