Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/121/2014.
Iktatószám:
Vj/121-34/2014.

BETEKINTHETŐ!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi M. u. 12., eljáró ügyvéd: dr. F. G.) által képviselt Budapest Taxi Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. 3. emelet) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta a következő

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Budapest Taxi Kft. 2014. szeptember 2-a és 2014. november 20-a között tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított azáltal, hogy egyes kereskedelmi kommunikációiban a hatósági árral bíró budapesti taxi-szolgáltatására árgaranciát hirdetett, mellyel a fogyasztókban azt a benyomást keltette, mintha a hatósági ár garanciája a vállalkozás ajánlatának sajátossága lenne.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az eljárás alá vont különleges vállalatirányítási rendszerére és azon állítására vonatkozóan, hogy csak az ő magatartásra volt jogkövető a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.