Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/013/2014.
Iktatószám:
Vj/013-107/2014.

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Barta Andrea végelszámoló által képviselt Varosetta Kft.v.a.” (1053 Budapest Képíró u. 9.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyaláson kívül meghozta a következő

h a t á r o z a t o t :

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy a Varosetta Kft. „v.a.” 2012. november 8. napjától 2013. március 8. napjáig tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor az árubemutatóin az általa forgalmazott BNM pulzáló mágnesterápiás készülékkel kapcsolatban azt állította, hogy

  • a termék (amelyet orvostechnikai eszközként hoztak forgalomba) alkalmas betegségek, illetve az emberi szervezet működési zavarai vagy rendellenességei gyógyítására, ugyanakkor ennek alátámasztására alkalmas klinikai értékeléssel nem rendelkezett;

  • a termék különleges árkedvezménnyel vásárolható meg, ugyanakkor nem igazolta, hogy a nem akciós magasabb árat valaha alkalmazta volna, továbbá

  • a termék bizonyos feltételek mellett – jelentősen kedvező áron – csak az árubemutató ideje alatt áll rendelkezésre.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Varosetta Kft.-t 6.255.100 Ft (azaz Hatmillió-kettőszázötvenötezer-egyszáz Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.