Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/030/2014.
Iktatószám:
Vj/030-30 /2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Mirel-Ionut Grigoras ügyvezető [kézbesítési megbízottja dr. T. K. T.] által képviselt CENTRAL BASIC COMMUNITY OF HUNGARY Kft. (2360 Gyál, Pesti út 37.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást az eljárás alá vont vállalkozás jogutód nélküli megszűnése miatt megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.