Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/003/2014.
Iktatószám:
Vj/003-14/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., eljáró ügyvéd: Dr. F. G.) által képviselt Osteuropäische Zementbeteiligungs AG (DE-20457 Hamburg, Willy-Brandt-Straße 69.) eljárás alá vont  vállalkozással szemben összefonódás engedélyezése iránti kérelem benyújtásának elmulasztása miatt hivatalból indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyalás tartása nélkül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Holcim Hungária Cemenetipari Zrt. és az  Osteuropäische Zementbeteiligungs AG közötti tranzakció nem minősül vállalkozások összefonódásának, ezért ahhoz nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.