Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/63/2014.
Iktatószám: Vj/63-9/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi Mihály u. 12., eljáró ügyvéd: Dr. F. G.) által képviselt KKE-West Kft. (5100 Jászberény, Jásztelki út 73.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. § (1) a) pontja szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a DELTA NOVA Felszámoló és Tanácsadó Kft. (1149 Budapest, Angol utca 34., felszámolóbiztos: L. S.) törvényes képviselő által képviselt Abo Mill Zrt. "f.a." (4400 Nyíregyháza, Simai út 6.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 2/2013. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az Abo Mill Malomipari Zrt. „f.a.” tulajdonát képező, 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor utca 47., 3402/2. helyrajzi számú kivett üzem elnevezésű, 5 ha 6751 m² területű ingatlan és az ingatlanon található malomipari, borshántoló, mustármagőrlő technológia (Törökszentmiklósi Malom), mint vállalkozásrész a KKE-West Kft. részévé váljon.