Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/64/2014.
Iktatószám: Vj/64-11/2014.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. K. L. A.; 1132 Budapest, Váci út 20.) által képviselt MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (1022 Budapest, Bimbó utca 56.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Retail Prod Zrt. (1113 Budapest, Bocskai út 134-136 E. Épület) - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy az MKB-Euroleasing Pénzügyi Szolgáltató Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Retail Prod Zrt. felett annak részvényei száz százalékának megvásárlásával.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.