Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8900 Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Ügyszám: Vj/67/2014.
Ügyiratszám: Vj/67-59/2014

A Gazdasági Versenyhivatal a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya utca 6.) által képviselt ALCUFER Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9023 Győr, Mészáros L.u.13), az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 12.) és … ügyvéd által közösen képviselt FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1108 Budapest, Sírkert utca 2-4), a … ügyvéd (Erős Ügyvédi Iroda /Squire Patton Boggs (US) LLP, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) és … ügyvéd (Wallacher Ügyvédi Iroda, 1147 Budapest, Ilosvai Selymes utca 95.)  által közösen képviselt SELECTOR Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. (8053 Bodajk, Bányász ltp 16) és a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt Elektronikai Hulladékhasznosító Kft. (5300 Karcag, József nádor út 6.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel köteles leróni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.