Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/72/2014.
Iktatószám: Vj/72­-12/2014.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Noerr & Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. N. Z. és dr. O.  M.; 1011 Budapest, Fő utca 14-18.) által képviselt Norm Benzinkút Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 13. B. épület) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a szintén Noerr & Társai Ügyvédi Iroda által képviselt IMFA Petróleum Kft. (2092 Budakeszi, Fő utca 14.) és Benczúr 13. Irodaház Kft. (1068 Budapest, Benczúr u. 13. B. ép.) valamint az Ing. Radim Spúrek ügyvezető által képviselt LUKOIL Magyarország Kft. (1068 Budapest, Benczúr utca 13 B. épület) és a szintén Ing. Radim Spúrek ügyvezető által képviselt LUKOIL Slovakia s.r.o. (Slovnaftska 10, 821 07 Bratislava) - meghozta az alábbi

határozatot

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Norm Benzinkút Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a LUKOIL Magyarország Kft. és a Lukoil Slovakia s.r.o. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

 Indokolás 

 A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.