Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/83/2014
Iktatószám:
Vj/83-23/2014

 

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. V. N. egyéni ügyvéd által képviselt ANIBA-NET Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1154 Budapest, Szerencs utca 172.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának, valamint az élelmiszerek reklámozására vonatkozó ágazati rendelkezések feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta a következő

h a t á r o z a t o t.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az ANIBA-NET Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014 májusától 2014. július 22-ig terjedő időszakban jogsértő reklámozást, illetve fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azáltal, hogy a „Vitanorma Spenót Kapszula articsóka kivonattal és krómmal”  elnevezésű étrend-kiegészítő termékével kapcsolatosan gyógyhatás állításokat, valamint a súlycsökkentés elérésre vonatkozó állításokat tett közzé televíziós reklámjában, nyomtatott sajtóhirdetésében és saját honlapján.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a ANIBA-NET Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot 1.500.000 Ft (azaz Egymillióötszázezer Forint) bírság megfizetésére, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.