Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/8/2014.
Iktatószám:
Vj/8-24/2014.

 

Betekinthető!

Üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. H. B. ügyvéd (Hajdú Balázs Ügyvédi Iroda) által képviselt ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban megtartott tárgyalást követően meghozta az alábbi

határozatot:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor a 2013. szeptember 29. és 2013. október 2. közötti akció keretében az akciós újságjában, az üzleteiben elhelyezett plakátokon, az internetes honlapján és az elektronikus hírlevelében meghirdetett CANON PIXMA MG2255 multifunkciós nyomtató kapcsán elhallgatta, hogy az adott vagy azt helyettesítő árut a kínált áron nem fogja tudni megfelelő időtartamig és mennyiségben szolgáltatni, vagy más vállalkozástól beszerezni.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt-t 10.000.000 Ft (azaz Tízmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.