Nyomtatható verzió PDF formátumban 

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/5/2014.

Iktatószám: Vj/5-8/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. B. L. ügyvéd és a dr. P. G. meghatalmazott által képviselt LMH Holding Vagyonkezelő Zrt. (1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 26. 2/4.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránt benyújtott kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az ugyancsak dr. B. L. ügyvéd és dr. P. G. meghatalmazott által képviselt Olajterv Vagyonkezelő Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Galvani u. 44.) – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy az LMH Holding Vagyonkezelő Zrt. Olajterv Vagyonkezelő Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. feletti közvetlen egyedüli irányításszerzéséhez nem szükséges a Gazdasági Versenyhivatal engedélye.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az eljáró versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.