Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/111/2014.
Iktatószám: Vj/111-49/2014.

Betekinthető változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Noerr & Társai Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18.; eljáró ügyvédek: dr. N. Z., dr. S. P., dr. B. Á.) által képviselt Max Aicher GmbH & Co. KG (Teisenbergstr. 7, 83395 Freilassing, Németország) és a szintén a fentiek szerint képviselt THYSSEN ALFA Rohstoffhandel München GmbH (Bahnhofstr. 106, 82166 Gräfelfing, Németország) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a 2014. március 28-tól 2015. március 5-ig tartó időszakban a Max Aicher GmbH & Co. KG és a THYSSEN ALFA Rohstoffhandel München GmbH vállalkozások az UD STAHL RECYCLING Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. feletti irányításszerzést megalapozó Részvényadásvételi és engedményezési szerződés 9.1 pontjában az összefonódáshoz nem kapcsolódó, a gazdasági verseny korlátozását célzó és arra  alkalmas kikötést alkalmaztak.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.