Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/112/2014.
Iktatószám:
Vj/112-30/2014.

Betekinthető, üzleti titkot nem tartalmaz!

A Gazdasági Versenyhivatal a dr. W. L. ügyvéd (Wallacher Ügyvédi Iroda, az Erős Ügyvédi Társulás/Squire Patton Boggs (US) LLP tagja, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) [1], valamint a dr. Kerekes Orsolya igazgató, vezető jogtanácsos és dr. Grenczer Balázs osztályvezető jogtanácsos által képviselt [2] Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást megszünteti.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított nyolc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemmel lehet kérni. A kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nem peres eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.[1] Az ügyvédi meghatalmazást a Vj/112-28/2014. számú irat melléklete tartalmazza.

[2] A jogtanácsosok képviseleti jogosultságát az eljárás alá vont cégmásolata tartalmazza.