Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/117/2014.
Iktatószám:
Vj/117-76/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

  • a dr. Bérdi Erika ügyvéd (Bérdi Erika Ügyvédi Iroda) és az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12., Ybl Palota) által képviselt 4Life Direct Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest, Tűzoltó u. 57.) és

  • a szintén a dr. Bérdi Erika ügyvéd és az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda által képviselt Red Sands Life Assurance Company (Europe) Limited (Level 3, Ocean Village Business Centre, 23 Ocean Village Promenade, Gibraltar)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a 2012 decembere és 2015. május 31. közötti időszakban közzétett, a 4Life Direct Kft. által közvetített és a Red Sands Life Company (Europe) Limited által nyújtott Időskori Biztonság életbiztosítási termékre vonatkozó kereskedelmi gyakorlat megtévesztette a fogyasztókat, amikor egyes kommunikációs eszközök azt sugallták, hogy

  • a biztosítás minden konstrukcióban érdemi segítséget jelent a temetési és egyéb költségekben,

  • a biztosítást az ügynök nyújtja.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács a 4Life Direct Kft.-t 63.000.000 Ft (azaz hatvanhárommillió forint), a Red Sands Life Company (Europe) Limited-et 36.000.000 Ft (azaz harminchatmillió forint) versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összegeket a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségnek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.