Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/122/2014.
Iktatószám:
Vj/122-64/2014.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács a Dr. M. A. ügyvéd és az Oppenheim Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi u. 12.) által képviselt

  • BÁV-ZÁLOG Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.) és

  • BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2015. május 29-ig hatályos elnevezéssel: BÁV Bizományi Kereskedőház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1027 Budapest, Csalogány utca 23-33.)

eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – nyilvános tárgyalást követően – meghozta az alábbi

határozatot.

 Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BÁV-ZÁLOG Zrt. és a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.

  • a 2014. április 23. és 2014. augusztus 28. között közzétett „a BÁV Záloghitel a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsön” szlogennel, illetve

  • a 2014. augusztus 29. és 2014. október 19. között közzétett „a BÁV Záloghitel a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsön aranyfedezetre” szlogennel

megtévesztő módon tett közzé piacelsőségi állítást, mivel a kereskedelmi kommunikációt megalapozó piackutatást csak aranytömb elzálogosítása tekintetében végezték el.

A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács 60.000.000 Ft (azaz hatvanmillió forint) bírság egyetemleges megfizetésére kötelezi a BÁV-ZÁLOG Zrt.-t és a BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt.-t, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára kötelesek megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a versenyfelügyeleti eljárást megszünteti a 2014. október 20. és 2014. december 31. közötti időszakban közzétett „a BÁV Záloghitel a piacon elérhető legmagasabb zálogkölcsön aranyfedezetre” szlogen tekintetében, valamint azon üzenet tekintetében, hogy az érintett termék választásával a fogyasztó a számára legelőnyösebb üzletet köti (nem csak a zálogkölcsön összegre figyelemmel).

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.