Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest, 62. Pf. 21.
Telefon: (06-1) 472-8900, Fax: (06-1) 472-8905
Szervezeti egység: Antitröszt Iroda
Ügyszám:
Vj/1/2014.
Iktatószám:
Vj/1-36/2014.

A Gazdasági Versenyhivatal a Szecskay Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) által képviselt ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1102 Budapest, Halom u. 5.), a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (képviseli: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt Díjbeszedő Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) és a Kende, Molnár-Bíró, Katona Ügyvédi Társulás (képviseli: Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, 1118 Budapest, Villányi út 47.) által képviselt Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109.) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

végzést.

A Gazdasági Versenyhivatal az eljárást megszünteti.

E végzés ellen a kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsához címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés előterjesztője a fellebbezést tartalmazó iratra felragasztott illetékbélyeggel köteles leróni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.