Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211

Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860

Ügyszám: Vj/06/2014.

Iktatószám: Vj/06-35/2014.

NYILVÁNOS VÁLTOZAT!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda DLA Piper (eljáró ügyvéd: dr. P. A. és dr. Sz. I.; 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt Lumen Hungary Holding Zrt. (1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. G.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Ringier Kiadó Kft. (1082 Budapest, Futó utca 35-37.), Julius Media Holding Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11.) és JuliusMagazines Kft. (1122 Budapest, Városmajor utca 11.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Lumen Hungary Holding Zrt. irányítást szerezzen a Ringier Kiadó Kft. és a Julius Media Holding Kft. felett.

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az összefonódáshoz 477/2014 (V.29.) számon: „az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadja. Az előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadástól számított hat hónapon belül használható fel, amennyiben a szakhatósági hozzájárulás szempontjából meghatározó ténybeli, piaci és szabályozási körülmények a szakhatósági állásfoglalást követően nem változtak. Az előzetes szakhatósági eljárásért a Lumen Hungary Holding Zrt. által fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, az egyesített előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti eljárás során a Lumen Hungary Zrt. tekintetében egyéb eljárási költség nem merült fel.”

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.