Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/102/2015.
Iktatószám: Vj/102-14/2015.

Nyilvános változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. F. G.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. (2600 Vác, Deákvári fasor 10.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Minna Tejipari Zrt. „fa” (1037 Budapest, Bécsi út 85.), valamint Dobos Ferenc Péter, a CIB Lizing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.), a Foodnet Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5.), Szatmári Zoltán Károlyné, Szatmári Zoltán Károly, a Jászapáti 2000 MG. Zrt. (5130 Jászapáti, dr. Szlovacsák Imre út 4-6.) és a Georgika SzolgáltatóKft. (5130 Jászapáti, Szlovacsák Imre út 4-6.) - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt. megvásárolja:

  • a Minna Tejipari Zrt. „fa”-tól az annak tulajdonát képező, Miskolc 30124/4 hrsz. ingatlanát az ingatlanon található valamennyi felépítménnyel együtt, valamint az ingatlanon található tejüzem technológiai eszközeit, gépjármű flottáját, egyéb berendezéseit, csomagolóanyagokat és göngyölegeket;

  • a CIB Lizing Zrt.-től a Minna Tejipari Zrt. „fa” által tőle lízingelt, a tejüzem tevékenységéhez kapcsolódó eszközöket;

  • a Foodnet Zrt.-től az annak tulajdonában lévő, a Minna Tejipari Zrt. „fa” tejüzemének működtetéséhez használt eszközöket; valamint

  • Dobos Ferenc Pétertől a „Minna KAUKÁZUSI KEFÍR”, a „MINNA COOL MIX” és a „Minna minden napra” színes ábrás védjegyeket.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.