Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/106/2015.
Iktatószám:
Vj/106-11/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Oppenheim Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. M. Z.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt Portfolion Regionális Magántőke Alap (képviselője: PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; 1123 Budapest, Alkotás utca 53/B. V. emelet) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelemére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a szintén az Oppenheim Ügyvédi Iroda által képviselt Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet), OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) és Magyar Export-Import Bank Zrt. (1065 Budapest, Nagymező utca 46-48.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Portfolion Regionális Magántőke Alap közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Szallas.hu Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.