Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/128/2015.
Iktatószám:
Vj/128-9/2015.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a S. Zs. vezérigazgató által képviselt Tettye Forrásház Zrt. (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) eljárás alá vont vállalkozással szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának megsértése miatt lefolytatott Vj/42/2013. számú versenyfelügyeleti eljárásban hozott határozatban elrendelt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése céljából elrendelt utóvizsgálatban meghozta az alábbi

végzést.

 Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.