Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/130/2015.
Iktatószám:
Vj/130-42/2015.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a DULIN Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. D. Zs.) által képviselt Kőrős-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft. (6200 Kiskőrös, Erdőtelki utca 4.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta az alábbi

határozatát.

 1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kőrős-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft. 2015. február 1-től, szórólapokon, honlapjain, beltéri plakátjain, ügyféltájékoztató információs lapjain, a nyomtatott sajtóban, valamint a Google AdWords és a Facebook hirdetéseiben megjelent egyes kereskedelmi kommunikációival tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor

 1. a Ferohel, a BIO-C 500 és a Calcium Citrate +D3 termékek tekintetében a fogyasztót megtévesztő hatásállításokat, illetve azok teszteltségére vonatkozó állításokat tett;

 1. a Hialuron Direct Plus, a Lizzy – Az utazó, a Metabolan, a Nutrival Triaktív és a Ginko Omega étrend-kiegészítő termékek tekintetében az irányadó ágazati szabályoknak nem megfelelő egészségre vonatkozó állításokat tett; valamint

 1. a Hialuron Direct Plus terméke tekintetében az irányadó ágazati szabályoknak nem megfelelő gyógyhatás állítást tett.

 1. Az eljáró versenytanács jelen határozat kézhezvételétől számított harmincadik naptól  megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását az eljárás által működtetett www.dietharm és a www.hialurion.hu weboldalakon látható, az I. sz. bekezdés szerinti jogsértő tartalmak vonatkozásában.

 1. Az eljáró versenytanács az I. sz. bekezdés 2. és 3. pontjaiban leírt jogsértések miatt kötelezi az eljárás alá vontat 1.000.000,- (azaz egymillió) forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára. Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

 1. Az eljáró versenytanács az I. sz. bekezdés 1. pontjában leírt jogsértésekkel kapcsolatban bírság kiszabása helyett figyelmeztetésben részesítette a vállalkozást, egyben kötelezte, hogy e határozat kézhezvételétől számított 60 napon belül alakítson ki a versenyjogi előírásoknak való megfelelést és a jogsértés megelőzését biztosító belső eljárásrendet.

 1. Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a Kőrős-Net Szolgáltató és Kereskedő Kft.-t, hogy a határozat kézhezvételét követő 60 napon belül részletes igazolást nyújtson be a Gazdasági Versenyhivatalnak a II. és a IV. pontokban foglalt kötelezettségek teljesítéséről. E kötelezettségek határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén az eljáró versenytanács haladéktalanul elindítja a végrehajtást az igazolási kötelezettség tárgyában.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a közléstől számított harminc napon belül kérheti a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t .

Az eljáró versenytanács

 • a Hialuron Direct Plus termék tekintetében alkalmazott „klinikailag tesztelt” és „természetes eredetű”,

 • a Nutrival Triaktív elnevezésű étrend-kiegészítő termék tekintetében alkalmazott „A Biotin (B1-vitamin) a makro-tápanyagok normál anyagcseréjében és a sejtek normál energiatermelő anyagcsere-folyamataiban is részt vesz, ezáltal hozzájárul a haj, a bőr és nyálkahártyák normál állapotának fenntartásához.”, valamint „A sejtosztódásban a vas, a folsav, a cink és a B12-vitamin egyaránt részt vesznek. Különösen fontos ez a külvilág ártalmainak kitett ,kültakarónk’ esetében”, illetve

 • a Ginko Omega elnevezésű étrend-kiegészítő termék tekintetében alkalmazott „A DHA hozzájárul a normál agyműködés fenntartásához.”, a „Régóta közismert tény a B-vitaminok és az idegrendszer kapcsolata: ezen belül a B1, B2, B3, B6, B12-vitaminok részt vesznek az idegrendszer normál működésében, emellett a pantoténsav a normál mentális teljesítményhez is hozzájárul.”, és a „A B1, B2, B3, B6, B12-vitaminok részt vesznek a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokban, ezért nem meglepő, hogy a B2, B3, B5, B6, B12-vitaminok és a folsav a fáradtság, kifáradás csökkentéséhez is hozzájárulnak.” és az „azaz a bőr, a haj és köröm rendszeres megújulásában is.”

állítások vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a Versenytanácsnál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott jogorvoslati kérelemnek van helye. A jogorvoslati kérelmeket a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.