Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/138/2015.
Iktatószám:
Vj/138-38/2015.

Betekinthető!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. K. A. ügyvéd által képviselt Kaland Travel Kft. (8651 Balatonszabadi, Vak B. u. 42.) és az RTS Travel International GmbH (Wildsbergstrasse 31, 8606 Greifensee, Svájc) eljárás alá vont vállalkozásokkal szemben fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban tárgyalás tartása nélkül meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a Kaland Travel Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a 2014. decemberétől kezdődően 2015. első félévi indulással értékesített (8 napos Törökországi körutazás, a Toszkána 5 nap 4 éjszaka, az Amalfi-part 7 nap 6 éjszaka, a Velence-Trieszt-Grado-Treviso 5 nap 4 éjszaka, a Garda-tó 5 nap 4 éjszaka, a Karneválok kavalkádja 5 nap 4 éjszaka és a Velencei karnevál 4 nap 3 éjszaka fantázia nevű) utazási csomagjai kapcsán, amikor
  • az utazások kiválasztása szempontjából lényeges, illetve az ágazati szabályozás alapján kötelezően feltüntetendő információkat csak az utazási szerződés megkötését, illetve az utazás kezdetét követően hozta a fogyasztók tudomására;

  • azok meghirdetett alapára nem ténylegesen alkalmazott fogyasztói ár volt, így valótlanul azt a benyomást keltette a fogyasztókban, hogy utazásait kedvezményes áron értékesíti.

  1. Az eljáró versenytanács kötelezi a Kaland Travel Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 10 napon belül a határozat rendelkező részét helyreigazító nyilatkozatként

  1. honlapján 90 nap időtartamra tegye közzé, valamint

  1. valamennyi adatbázisában szereplő ügyfelének (ideértve valamennyi korábban a Kaland Travel Kft.-vel szerződést kötő fogyasztót) elektronikus levélben, vagy DM levélben küldje meg.

  1. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a Kaland Travel Kft.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követően 30 napon belül dokumentálva igazolja a Gazdasági Versenyhivatal felé, hogy a helyreigazítási kötelezettségnek eleget tett, illetve a II. a. pont vonatkozásában azt megkezdte.

  1. A jogsértés megállapítása mellett az eljáró versenytanács kötelezi a Kaland Travel Kft.-t 2.000.000 Ft (azaz kétmillió forint) bírság megfizetésére, amely összeget a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

  1. Az eljáró versenytanács egyúttal kötelezi Kaland Travel Kft.-t 10.617 Ft (azaz tízezer-hatszáztizenhét forint) eljárási költség megfizetésére. Az eljárási költséget a jelen döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01468223-00000000 eljárási költségbevételi számlájára kötelesek az eljárás alá vont vállalkozások megfizetni.

Befizetéskor a közlemény rovatban feltüntetendő: az eljárás alá vont neve, a versenyfelügyeleti eljárás száma, a befizetés jogcíme (bírság vagy eljárási költség). Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 

Az eljáró versenytanács meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács az eljárást az RTS Travel International GmbH-val megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság nemperes eljárásban bírálja felül, amely során kizárólag okirati bizonyításnak van helye, azonban a bíróság a feleket a szükségeshez képest meghallgathatja.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.