Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/142/2015.
Iktatószám: Vj/142-6/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa az Ormai és Társai CMS Cameron McKenna LLP Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvédek: dr. P. D. és dr. J. N.; 1053 Budapest, Károlyi utca 12.) által képviselt DDM Group AG (CH-6340 Baar, Schochenmühlestrasse 4., Svájc) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Partos és Noblet Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. B. S. M.; 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7/8.) által képviselt Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. (6720 Szeged, Somogyi Béla utca 19.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a DDM Group AG közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. felett, annak részvényei többségének megvásárlásával.

Budapest, 2016. január 7.