Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/144/2015.
Iktatószám:
Vj/144-7/2015.

Betekinthető!


A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda által képviselt PG Investment Befektetési Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban - melyben további ügyfélként részt vett a Szirmai Zoltán vezérigazgató által képviselt Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a PG Investment Befektetési Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Prímagáz Hungária Ipari és Kereskedelmi Zrt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a közléstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, az ügyfelek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjeszthet elő.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.