Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/145/2015.
Iktatószám: Vj/145-18/2015.

Nyilvános változat!

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Noerr & Társai Iroda (1011 Budapest Fő u. 14-18., eljáró ügyvéd: dr. N. Z.) által képviselt CEE Holding Group Limited (144-151 Connaught Road West, Singga Commercial Centre, Suite 801, Hong Kong), valamint a szintén a Noerr & Társai Iroda által képviselt Olympic International Holdings Limited (116-118 Wing Lok Street, Cheong Sun Tower, Unit A, 3/F., Sheung Wan, Hong Kong) kérelmezők összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban – melyben további ügyfélként részt vett az Eleni Anastasiou és Androula Charilaou igazgatók által képviselt Normeston Group Cyprus Limited (Poseidonos 1, Ledra Business Centre, Egkomi, 2406 Nicosia, Ciprus) és a Pampina Votsi igazgató által képviselt Normeston Trading Limited (Marina Towers Newton Barracks Suite 303, Belize City, Belize) – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a CEE Holding Group Limited és az Olympic International Holdings Limited közös közvetlen irányítást szerezzen a Normeston Group Cyprus Limited és a Normeston Trading Limited vállalkozások felett.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa egyúttal megállapítja, hogy a CEE Holding Group Limited és az Olympic International Holdings Limited (a továbbiakban együttesen: kérelmezők) megsértették a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 29. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat, amely jogsértés miatt a kérelmezőkkel szemben 1.000.000 (egymillió) forint bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül kötelesek egyetemlegesen megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezettek a bírságfizetési kötelezettségüknek határidőben nem tesznek eleget, késedelmi pótlékot kötelesek fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.