Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/063/2015.
Iktatószám:
Vj/063-22/2015.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. N.-K. K. ügyvéd (KNP LAW Nagy Koppány Varga és Társai Ügyvédi Iroda, 1051 Budapest, Vigadó utca 2. VI. emelet) által képviselt Kyäni Hungary Kft. (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 8.), valamint a Kyäni Europe AB (Ebbe Lieberathsgatan 18 B, 412 65, Göteborg, Svédország) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult Vj/70-37/2013 számú versenytanácsi határozatában előírt kötelezettség ellenőrzésére lefolytatott utóvizsgálati eljárásban – tárgyaláson kívül – meghozta a következő

v é g z é s t.

Az eljáró versenytanács az utóvizsgálatot megszünteti.

A végzéssel szemben a közléstől számított 8 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.