Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62., Pf. 211.
KRID: 213396918
Telefon: (06-1) 472-8865
Ügyszám: VJ/43/2016.
Iktatószám: VJ/43-398/2016.

Betekinthető változat

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a dr. Darázs Lénárd Ügyvédi Iroda és a Wolf Theiss Faludi Erős Ügyvédi Iroda (székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR út 0326/1. hrsz.) eljárás alá vont vállalkozás ellen jelentős piaci erővel történő feltételezett visszaélés miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

  1. Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2014-2015. években a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7. § (1) bekezdésébe ütköző jogsértést - jelentős piaci erővel való visszaélést - valósított meg azáltal, hogy a beszállítóival kötött szerződésekben a 7. § (2) bekezdés e) pontjával ellentétesen a progresszív bónuszt beszállítói számára indokolatlanul előírta, továbbá a 7. § (2) bekezdés f) pontjával ellentétesen egyoldalúan felszámította.
  2. Az eljáró versenytanács egyidejűleg kötelezi a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-t az általa vállalt, jelen határozat mellékletében foglalt intézkedések teljesítésére.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap[1] használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el.  A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet  az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa meghozta továbbá az alábbi

végzést.

Az eljáró versenytanács a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2016-2017. években tanúsított magatartása (a beszállítói szerződésekben alkalmazott progresszív bónusz) vonatkozásában az eljárást megszünteti.

A végzés ellen a közlésétől számított nyolc napon belül közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a Gazdasági Versenyhivatalnál kell benyújtani elektronikusan az erre rendszeresített űrlap használatával, mely a Gazdasági Versenyhivatal honlapján érhető el. A Gazdasági Versenyhivatal a keresetet az ügy irataival együtt továbbítja a közigazgatási perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszéknek. A törvényszék eljárásában a jogi képviselet kötelező.

Ha a jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen is jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat szabályait kell alkalmazni.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.

__________________

[1] http://www.gvh.hu//data/cms1041089/GVH_gvh_k01_19_01.jar