Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/14/2016.
Iktatószám: Vj/14-17/2016.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Eiffel Palace 4. emelet.) által képviselt Dr. Riad Naboulsi kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban – melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által képviselt Bábel Sajt Kft. (7940 Kalocsa, Kossuth Lajos utca 20.) – meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy Dr. Riad Naboulsi közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Bábel Sajt Kft. felett, és egyben megállapítja, hogy az eljáró versenytanács 2016. február 23-án kelt, Vj/14-2/2016. számú függő hatályú határozatához nem fűződnek joghatások.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa megállapítja, hogy Dr. Riad Naboulsi jogsértést követett el azzal, hogy a kérelmezett összefonódást a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének hiányában végrehajtotta, mely jogsértés miatt vele szemben 2.000.000.- (kettőmillió) forint bírságot szab ki, amit a határozat kézbesítésétől számított harminc napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlájára.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.