Nyomtatható verzió PDF formátumban

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211.
Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860
Ügyszám: Vj/1/2016.
Iktatószám: Vj/1-5/2016.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. T. J.; 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.) által képviselt Frey Automobil Holding Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 34-40.) kérelmezőnek a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. § szerinti összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda által képviselt Citroën Hungária Gépjárműforgalmazó Kft. (1194 Budapest, André Citroen utca 1.) és Peugeot HungáriaGépjármű Importáló és Forgalmazó Kft. (1194 Budapest, André Citroen utca 1.) – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 72. § (4) bekezdésének a) pontjára, valamint a Gazdasági Versenyhivatal elnökének és a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa elnökének az összefonódás engedélyezése iránti eljárásban az indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatás nem tartalmazó ún. egyszerűsített döntés alkalmazásáról szóló 3/2014. számú közleményében foglaltakra is figyelemmel – a Ket. 29. § (1b) bekezdése szerinti sommás eljárás keretében meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa engedélyezi, hogy a Frey Automobil Holding Kft. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen az egymástól nem független Citroën Hungária Gépjárműforgalmazó Kft. és Peugeot Hungária Gépjármű Importáló és Forgalmazó Kft. felett, azok üzletrészei száz-száz százalékának megvásárlásával.

Budapest, 2016. január 11.