Nyomtatható verzió PDF formátumban

Levélcím:1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Telefon:1391 Budapest 62. Pf.: 211.
(06-1) 472-8865, Fax:Ügyszám: (06-1) 472-8860
Vj/58/2016.Iktatószám:
Vj/58-66/2016.

Betekinthető!

 

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. Sz. I., 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51.) által képviselt Mediaworks Hungary Zrt. (1082 Budapest, Futó utca 35-37.) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Hetényi Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: Dr. H. K.) által képviselt Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 12.) meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács engedélyezi, hogy a Mediaworks Hungary Zrt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. felett.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az összefonódáshoz a 999/2016.(VIII.1.) számú előzetes szakhatósági állásfoglalásában: „az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadja. Az előzetes szakhatósági hozzájárulás a kiadástól számított hat hónapon belül használható fel, amennyiben a szakhatósági hozzájárulás szempontjából meghatározó ténybeli, piaci és szabályozási körülmények a szakhatósági állásfoglalás kiadását követően nem változtak. Az előzetes szakhatósági eljárásért a Kérelmező által fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, az előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadása iránti eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott, vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

 Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.